defensa personal


tetralogia en cinc capítols (sic) realitzada amb agustí sánchez vicente.

lubricidi
de vegades un no pot desfer-se d’una bomba [vincles: 1 - 2 - 3]
per al meu amic
nu dry (boadas mix)
otros por mucho menos se han hecho guardia civil