cruel o amable

una tifa de gos és més digna que nós?

què significa aquesta imatge de déu de l’absis de sant climent de taüll? i la presència d’aquest altre personatge? quin missatge transmeten als fidels del segle xxi?
és, doncs, una imatge del déu jutge? sí, és el déu del judici final. però no només això, també és el déu creador, el déu que promet la vida eterna (qui em segueixi tindrà la llum de la vida...) i també el déu tot poderós.
els qui van idear i fer pintar les escenes de l’absis intentaven, en definitiva, unir les diverses actituds i els diversos temps del déu bíblic en una sola representació. intentaven crear una imatge simbòlica en la seva essència, en tota la seva majestat.
així doncs, què cot fot aquest altre personatge davant del pantocràtor en ple segle xxi?
és, doncs, un trobador? sí, perquè cerca. però no només això, també és un cronista, un creador, i es promet la vida eterna perquè no té res més a fer.
qui va idear aquest personatge intentava, en definitiva, unir diverses facetes, crear a partir d’una sola realitat (o de diverses) o d’una sola ficció (o de diverses) una sola realitat o una sola ficció (o diverses). intentava crear una imatge simbòlica en la seva pròpia essència, en tota la seva pobra majestat: LA GRAN MENTIDA.

una anomalia física o un gest gens dubtós representen un defecte moral?


i sell, you buy